Hạt mắc ca tiếng anh là gì? Nguồn gốc của Hạt Mắc ca

Hạt mắc ca tiếng anh là gì? Nguồn gốc của Hạt Mắc ca