Hạt macca ăn như thế nào? cách xử lý mùi hôi dầu mắc ca (nếu có)

Hạt macca ăn như thế nào?