Mua hạt dẻ cười không bị tẩy trắng ở đâu TPHCM?

Mua hạt dẻ cười không bị tẩy trắng ở đâu TPHCM?