Hạt chia hỗ trợ giảm cân như thế nào?

Hạt chia hỗ trợ giảm cân như thế nào?