Hạt Chia có giúp tôi giảm cân?

Hạt Chia có giúp tôi giảm cân?