Hạt Chia Có Bị Mất Dinh dưỡng Khi Nấu hoặc Nướng?

Hạt Chia Có Bị Mất Dinh dưỡng Khi Nấu hoặc Nướng?