Tại sao người ta hay ngâm hạt chia trước khi ăn?

Tại sao người ta hay ngâm hạt chia trước khi ăn?