Một muống canh hạt chia cung cấp bao nhiêu calo?

Một muống canh hạt chia cung cấp bao nhiêu calo?