Nên lựa chọn loại hạt nào giữa hạt Chia và hạt lanh?

Nên lựa chọn loại hạt nào giữa hạt Chia và hạt lanh?