Ăn hạt Chia Chia làm cho bạn tăng cân?

Ăn hạt Chia Chia làm cho bạn tăng cân?