Vỏ hạt hạnh nhân có ăn được không?

Vỏ hạt hạnh nhân có ăn được không?