Nấm linh chi rừng có tốt cho đàn ông không?

Nấm linh chi rừng có tốt cho đàn ông không?