Hạt chia đen và hạt chia trắng loại nào tốt hơn, ngon hơn?

Hạt chia đen và hạt chia trắng loại nào tốt hơn, ngon hơn?