Hạt chia có thể hỗ trợ điều trị táo bón?

Hạt chia có thể hỗ trợ điều trị táo bón?