Bột nghệ và tinh bột nghệ cái nào tốt hơn? Tại sao?

Bột nghệ và tinh bột nghệ cái nào tốt hơn? Tại sao?