Bao nhiêu tiền 1kg tinh bột nghệ?

Bao nhiêu tiền 1kg tinh bột nghệ?