Tinh bột nghệ ảnh hưởng tới huyết áp của bạn như thế nào?

Tinh bột nghệ ảnh hưởng tới huyết áp của bạn như thế nào?