Quả hồ đào giá bao nhiêu? (Giá bán lẻ và sỉ cập nhật tại đây!)

Quả hồ đào giá bao nhiêu? (Giá bán lẻ và sỉ cập nhật tại đây!)