Hạt hạnh nhân mua ở đâu tại tphcm là uy tín?

Hạt hạnh nhân mua ở đâu tại tphcm là uy tín?