Có bao nhiêu Curcumin trong tinh bột nghệ?

Có bao nhiêu Curcumin trong tinh bột nghệ?