Rửa mặt bằng bột trà xanh mỗi ngày có công dụng gì?

Rửa mặt bằng bột trà xanh mỗi ngày có công dụng gì?