Mật ong bị đóng đường thì phải làm sao (xử lý thế nào)?

Mật ong bị đóng đường thì phải làm sao (xử lý thế nào)?