Có phải mật ong giúp giảm bớt ho?

Có phải mật ong giúp giảm bớt ho?