Uống tinh bột nghệ như nào để cơ thể hấp thụ tốt nhất?

Uống tinh bột nghệ như nào để cơ thể hấp thụ tốt nhất?