Mặt nạ bột trà xanh tinh bột nghệ có công dụng gì?

Mặt nạ bột trà xanh tinh bột nghệ có công dụng gì?